Цветове

 #42

Posted on July 2, 2010

#42

* Изработването на изделие в този цвят, добавя 7% към крайната му цена.
** На екрана този цвят може да се различава от релния цвят на боята.

Comments are closed.