Цветове

 #30

Posted on July 4, 2010

#30

* Изработването на изделие в този цвят, добавя 7% към крайната му цена.
** На екрана този цвят може да се различава от релния цвят на боята.

Comments are closed.